• slidebg1
 

Huisregels voor NIET verschijnen op uw afspraak

Het is voor ons vervelend als een cliënt niet (tijdig) op een afspraak verschijnt.
Het betekent tijdverlies en bovendien kan er op dat moment niet iemand anders worden geholpen.

Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen, zijn wij als praktijk genoodzaakt een ‘wegblijftarief’ te hanteren.

Wij verwachten van onze cliënt dat zij, wanneer zij verhinderd zijn om een afspraak na te komen, ons hierover tijdig berichten (min. 24 uur van te voren).
Wanneer een cliënt, zonder afmelding, een afspraak bij ons niet nakomt, zal de assistente doorgaans proberen de cliënt telefonisch te bereiken om enerzijds te verifiëren wat de reden van niet-verschijnen is en anderzijds een nieuwe afspraak in te plannen.  

• Soms wordt bij een eerste keer -afhankelijk van de situatie- geen ‘niet-verschenen-nota’ aangemaakt.

• Bij een tweede of volgende keer dat een cliënt -zonder berichtgeving-  niet (tijdig) op een afspraak verschijnt, wordt een ‘niet verschenen nota’ gemaakt en naar de patiënt verzonden. Het betreft dan een rekening van € 30,20 ongeacht de oorspronkelijk ingeplande spreekuurtijd.

Wanneer een cliënt te laat voor een afspraak verschijnt waarbij de zorgverlener de cliënt al wel heeft ‘binnen geroepen’, geldt in principe dezelfde regeling.
De assistente zal dan de afspraak opnieuw inplannen; of dat wel of niet nog dezelfde dag mogelijk is, is afhankelijk van drukte en ernst van de klacht.

Er kunnen wellicht zwaarwegende redenen bestaan waarom iemand zijn/haar afspraak niet kan nakomen EN ook niet kan afzeggen; uiteraard hanteren wij de regelgeving omtrent ‘wegblijftarieven’ in redelijkheid!

 
Orthopedische schoenen schoenzolen steunzolen kousen roosendaal breda tilburg Orthopedie Podotherapie Pedicure